In de media

Zie hier de verschillende keren dat Audit Only in de media is geweest.

Controle: Stoppen of uitbesteden
Artikel in Accountant - juli/augustus 2012

Rond de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in oktober 2006 leken controlesamenwerkingsverbanden hét overlevingsscenario te zijn voor met name het kleine mkb-kantoor. Van die hoge vlucht is het (nog) niet gekomen, maar voor het faciliteren en outsourcen van controleopdrachten is wel degelijk een markt.

Lees hier het volledige artikel of download het PDF-bestand .

Audit Only: één Wta-vergunning, twaalf kantoren
Interview met mr. René van Hoogstraten in Accountant Adviseur - december 2009

"Het grote voordeel van onze stichting is dat je als accountantskantoor zelf geen Wta-vergunning nodig hebt, terwijl je toch wettelijke controles kunt blijven uitvoeren voor je klanten", vertelt mr. René van Hoogstraten AA. Van Hoogstraten is de voorzitter van de stichting Audit Only. Deze stichting is door een aantal accountantskantoren in het leven geroepen als gevolg van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

Lees hier het volledige artikel of download het PDF-bestand.