Welkom!

Stichting Audit Only

Stichting Audit Only heeft als doelstelling accountants in staat te stellen wettelijke controleopdrachten in de zin van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) uit te voeren alsmede opdrachten tot vrijwillige controle, indien zij, c.q. hun praktijken, het draagvlak ontberen om zelfstandig een WTA-vergunning aan te vragen.

De Stichting is een accountansorganisatie in de zin van de WTA en heeft zelf een WTA vergunning aangevraagd en gekregen.