Diensten

De kern van een accountantscontrole is voor alle controles gelijk. De accountant toetst of de cijfers van de onderneming geen onjuistheden bevatten van materieel belang. Dit doet de accountant vanuit zijn deskundigheid welke hij verworven heeft na een gedegen opleiding en op basis van jarenlange praktijkervaring. De accountant maakt een controleplanning, bepaalt de risico's en bepaalt vervolgens welke werkzaamheden hij uit zal voeren om tot een oordeel te komen. Het oordeel verwoordt hij in de controleverklaring.

Audit Only verzorgt controleverklaringen voor zowel verplichte controles van de jaarrekening als ook de vrijwillige controles van de jaarrekening. Tevens verzorgt Stichting Audit Only controleverklaringen voor bijzondere controle opdrachten.