Klachtenprocedure


Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Omdat Audit Only klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld.

Als u een klacht over Audit Only heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan het bestuur van Audit Only. U kunt dit binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden doen tijdens het evaluatiegesprek of via het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden. Wij streven ernaar uw klacht binnen twee weken te behandelen.